Jesteś tutaj

Wersja do wydrukuwersja PDFwersja na czytniki ebook'ów

POMOC PRAWNA


Pomoc prawna dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Dzięki współpracy z kancelarią radcowską a także radcowsko-adwokacką oferujemy dostęp do pomocy prawnej w postaci:

 

Porad prawnych
z zakresu różnych gałęzi prawa udzielanych przez prawników specjalistów. Celem porady prawnej jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania prawa. Forma i miejsce porad pozostaje do uzgodnienia z Klientem i jest uzależniona do zakresu przedstawianego problemu prawnego.

Stałej obsługi prawnej
polegającej na zapewnieniu dostępu do pomocy prawnej poprzez stałą współpracę w ramach zawartej z Kancelarią umowy określającej szczegółowe zasady współpracy.
Stała obsługa prawna może polegać m.in. na: zapewnieniu dyżurów w siedzibie Klienta przez radcę prawnego bądź adwokata, zastępstwo procesowe, monitorowanie oraz informowanie o zmianach w przepisach dotyczących profilu działalności Klienta, sporządzanie opinii prawnych, sprawdzanie pod względem formalnym i prawnym projektów umów, porozumień, decyzji, upoważnień, pełnomocnictw, etc.

Sporządzania pism procesowych
w sprawach cywilnych, w sprawach karnych oraz w sprawach administracyjnych. Sporządzenie pism procesowych nie musi wiązać się z koniecznością reprezentacji Klienta w dalszym postępowaniu przez radcę prawnego lub adwokata.

Sporządzania opinii prawnych
w zakresie ściśle określonego problemu prawnego, gdy wypowiedzenie się radcy prawnego bądź adwokata jest niezbędne dla rozwiązania postawionego zagadnienia. W opinii prawnej przedstawia się interpretację przedstawionego stanu faktycznego w świetle aktualnego stanu prawnego, a także w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa sądów. Opinia prawna może przedstawiać także różne sposoby osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu np. doboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej etc.

Audytu prawnego
polegającego m.in. na ocenie pod kątem prawnym zawieranych z kontrahentami umów, stosowanych wzorców umownych, poprawności w zakresie prowadzonej dokumentacji pracowniczej, przyjętej struktury organizacyjnej, realizacji zawartych umów itd.

Zastępstwa procesowego
polegające na reprezentowaniu Klienta w sprawach cywilnych (np. spory z pacjentami, lekarzami, podmiotami leczniczymi), administracyjnych (np. reprezentacja przez NFZ), karnych (jako obrońca lub pełnomocnik), jak również z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej (np. jako obrońca) toczących się przed powołanymi do tego organami państwowymi. 
Zastępstwo procesowe może obejmować całą sprawę, jak również może odnosić się tylko do ściśle określonej czynności. 

 

Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim pojawiła się od 1 stycznia 2010 r. Wtedy to weszło w życie pierwsze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26...

Prawo i Administracja w Medycynie

Naszą misją jest poprawienie kondycji podmiotów leczniczych poprzez przeniesienie na nasze barki pozamedycznych obowiązków lekarza. Pragniemy stać się miejscem, o którym będzie się mówiło, że jest przyjazne lekarzowi, które będzie polecane, ale przede wszystkim chcemy pozytywnie zaskakiwać poziomem naszych usług. Naszą pozycję osiągniemy dzięki ustawicznemu budowaniu wzajemnego zaufania oraz dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta.

668 042 066
bok@leximed.pl

Zarządzanie wiedzą Athentia Sp z o.o
Al. T. Kościuszki 103/105,   ​90-441 Łódź
​KRS: 0000482413  |  NIP: 7252071546


ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa, kontrole GIODO prawo w medycynie, radca prawny, kancelaria prawna kursy i szkolenia dla lekarzy strony internetowe, projektowanie www dokumentacja medyczna, komputer w gabinecie lekarskim, oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego