Jesteś tutaj


poniedziałek, 10 Listopad 2014

PODMIOTY LECZNICZE BĘDĄ PRZEKAZYWAĆ DANE OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA

zobacz inne
Wersja do wydrukuwersja PDFwersja na czytniki ebook'ów
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących. Projekt zakłada przekazywanie szczegółowych danych osób oczekujących, między innymi numer PESEL.

Powiązane artykuły:

Ustawa z  22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138) wprowadziła zmiany w zakresie danych dotyczących list oczekujących, jakie świadczeniodawcy będą od 2015 r. zobowiązani przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia, a także częstotliwości ich przesyłania.
Obok obecnie sprawozdawanych komunikatami XML informacji o liczbie osób oczekujących, liczbie osób skreślonych z listy oraz średnim czasie oczekiwania, świadczeniodawcy będą zobowiązani przekazywać co miesiąc informacje o imieniu i nazwisku, numerze PESEL każdej osoby wpisanej na listę oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Dotychczas informacje o osobach wpisanych na listy oczekujących były przekazywane przez świadczeniodawców w przypadku ograniczonej liczby świadczeń.
Ponadto świadczeniodawcy będą zobowiązani do przekazywania co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Informacja ta ma być określana odrębnie dla poszczególnych kategorii medycznych, czyli dla kategorii "przypadek pilny" oraz "przypadek stabilny".
Przedstawione powyżej zmiany zostały uwzględnione w strukturze komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego list oczekujących przedkładanego do zaopiniowania.
Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 10 listopada 2014 r., na adres e-mail: sekretariat.di@nfz.gov.pl
Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie: www.nfz.gov.pl

DARMOWA CYFROWA PRENUMERATA

raz w tygodniu, najważniejsze informacje prosto na Twojego maila

zamów już teraz
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie systemu EWUś połączone było z wprowadzeniem...
Lekarz - właściciel gabinetu, jako posiadacz danych osobowych określony mianem administratora...
Od 4 października WAŻNE ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept. Podstawa prawna - Rozporządzenie...
Lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w...

Prawo i Administracja w Medycynie

Naszą misją jest poprawienie kondycji podmiotów leczniczych poprzez przeniesienie na nasze barki pozamedycznych obowiązków lekarza. Pragniemy stać się miejscem, o którym będzie się mówiło, że jest przyjazne lekarzowi, które będzie polecane, ale przede wszystkim chcemy pozytywnie zaskakiwać poziomem naszych usług. Naszą pozycję osiągniemy dzięki ustawicznemu budowaniu wzajemnego zaufania oraz dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta.

668 042 066
bok@leximed.pl

Zarządzanie wiedzą Athentia Sp z o.o
Al. T. Kościuszki 103/105,   ​90-441 Łódź
​KRS: 0000482413  |  NIP: 7252071546


ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa, kontrole GIODO prawo w medycynie, radca prawny, kancelaria prawna kursy i szkolenia dla lekarzy strony internetowe, projektowanie www dokumentacja medyczna, komputer w gabinecie lekarskim, oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego