Jesteś tutaj

Wersja do wydrukuwersja PDFwersja na czytniki ebook'ów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Ochrona danych osobowych

Jednym z wielu obowiązków podmiotów leczniczych jest organizowanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych. W swojej codziennej pracy personel medyczny ma do czynienia z wyjątkowo wrażliwymi danymi dotyczącymi zdrowia pacjenta. Są to informacje określane jako szczególnie chronione a ich przetwarzanie musi wiązać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

audyt ochrony danych osobowych
Celem audytu jest określenie sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym z wymogami ustawy ochrony danych osobowych. Kryteria audytu są zbliżone do tych które stosuje GIODO podczas kontroli i obejmuje sprawdzenie obowiązkowej dokumentacja oraz wdrożonych standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Analizowany jest również poziom świadomości personelu dotyczący właściwego przetwarzania danych osobowych oraz zagrożeń płynących z ich nie przestrzegania.

opracowanie niezbędnej dokumentacji
Przygotowanie, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji ochrony danych osobowych, w której skład wchodzą: „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym”.

przystosowanie placówki do wymogów ustawowych
Świadczymy usługi w zakresie opracowania i wdrożenia modelu bezpieczeństwa danych osobowych, obejmującego:
- Zabezpieczenia organizacyjno-kadrowe
- Ochronę fizyczną danych osobowych
- Sprzętowo-programowe zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
Szczególną uwagę należy poświęcić powierzaniu danych i zarządzaniu usługami zewnętrznymi 

przejęcie obowiązków Administratora Danych Osobowych
ABI jest osobą odpowiedzialną za organizację ochrony danych osobowych. Przejmuje on część obowiązków spoczywających na kierownictwie, m in.:
- opracowanie i aktualizowanie wymaganej dokumentacji przetwarzania danych osobowych
- prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
- wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających wymagany poziom bezpieczeństwa danych
- nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych 
- przeprowadzanie szkoleń dla pracowników
- przeprowadzanie systematycznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych
- reprezentowanie klienta w kontaktach z GIODO
Administrator bezpieczeństwa pełni również funkcje doradczą.

szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych
Podnoszenie świadomości personelu jest kluczowym aspektem zwiększającym bezpieczeństwo danych osobowych. Znaczna część incydentów wynikających z niewłaściwego przetwarzania danych osobowych wynika z braku wiedzy pracowników. Podstawowe szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
- prawa i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
- przetwarzanie danych osobowych w placówkach medycznych
- Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
- Zgody i oświadczenia pacjenta oraz klauzule informacyjne
- Prawne konsekwencje naruszenia przepisów ODO


Prawo i Administracja w Medycynie

Naszą misją jest poprawienie kondycji podmiotów leczniczych poprzez przeniesienie na nasze barki pozamedycznych obowiązków lekarza. Pragniemy stać się miejscem, o którym będzie się mówiło, że jest przyjazne lekarzowi, które będzie polecane, ale przede wszystkim chcemy pozytywnie zaskakiwać poziomem naszych usług. Naszą pozycję osiągniemy dzięki ustawicznemu budowaniu wzajemnego zaufania oraz dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta.

668 042 066
bok@leximed.pl

Zarządzanie wiedzą Athentia Sp z o.o
Al. T. Kościuszki 103/105,   ​90-441 Łódź
​KRS: 0000482413  |  NIP: 7252071546


ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa, kontrole GIODO prawo w medycynie, radca prawny, kancelaria prawna kursy i szkolenia dla lekarzy strony internetowe, projektowanie www dokumentacja medyczna, komputer w gabinecie lekarskim, oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego