Jesteś tutaj

Wersja do wydrukuwersja PDFwersja na czytniki ebook'ów

AUDYT


Audyt Prawny i działania pokrewne

 

Audyt to instrument służący przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa. Adresatami tej usługi są podmioty lecznicze, które chcą zweryfikować aktualny stan prawny prowadzonej działalności w celu uniknięcia konsekwencji wynikających z uchybień czy nieprawidłowości w prowadzonej działalności.

Audyt można przeprowadzić jako całościową analizę prawną lub, poprzez wybranie konkretnego aspektu działalności, dokonać analizy cząstkowej przedsiębiorstwa.

Audyt zależy od indywidualnych potrzeb i zakresu działalności. . Często okazuje się, że wystarczająca jest niewielka korekta dokumentów lub procedur , żeby funkcjonować relatywnie bardziej bezpiecznie, minimalizując występowanie ryzyka (w szczególności dotyczy to ryzyka wynikającego z roszczeń pacjentów), czy też kar umownych nałożonych przez NFZ, z tytułu nienależytego wykonywania kontraktu.

 

Całościowa analiza prawna przedsiębiorstwa
Jest to wieloskładnikowa analiza prawna umożliwiająca dostosowanie sposobu prowadzenia podmiotu leczniczego do aktualnego stanu prawnego. Audyt obejmuje ocenę zgodności występujących w podmiocie leczniczym procedur regulaminów, innych dokumentów podpisywanych przez pacjenta z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami NFZ. Ponadto audyt obejmuje ocenę sposobu rodzaju zatrudnienia pracowników i oraz ocenę zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych pacjenta. Efektem audytu jest opracowanie planu mającego na celu poprawienie kondycji prawnej i/lub ekonomicznej podmiotu.

Zgodność działalności podmiotu z przepisami prawa
Sprawdzeniu podlega działalność podmiotu w korelacji z ustawą o działalności leczniczej i innymi przepisami prawa, przepisami NFZ wraz z elementami prawa podatkowego.

Audyt ochrony danych osobowych
Celem audytu jest określenie sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym z wymogami ustawy ochrony danych osobowych. Kryteria audytu są zbliżone do tych które stosuje GIODO podczas kontroli i obejmuje sprawdzenie obowiązkowej dokumentacja oraz wdrożonych standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Analizowany jest również poziom świadomości personelu dotyczący właściwego przetwarzania danych osobowych oraz zagrożeń płynących z ich nie przestrzegania.

Audyt struktury organizacyjnej podmiotu
Na audyt składają się m in.: analiza strategii oraz sprawności funkcjonowania firmy, analiza pracy na poszczególnych stanowiskach, analiza formy prawnej zatrudnienia pracowników, analiza SWOT (identyfikacja zagrożeń i potencjalnych szans oraz silnych i słabych stron podmiotu).

 

Efektem audytu jest rzetelna ocena kondycji działalności oraz lista rekomendowanych działań, które należy podjąć w celu usprawnienia funkcjonowania placówki.

 

 


Prawo i Administracja w Medycynie

Naszą misją jest poprawienie kondycji podmiotów leczniczych poprzez przeniesienie na nasze barki pozamedycznych obowiązków lekarza. Pragniemy stać się miejscem, o którym będzie się mówiło, że jest przyjazne lekarzowi, które będzie polecane, ale przede wszystkim chcemy pozytywnie zaskakiwać poziomem naszych usług. Naszą pozycję osiągniemy dzięki ustawicznemu budowaniu wzajemnego zaufania oraz dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta.

668 042 066
bok@leximed.pl

Zarządzanie wiedzą Athentia Sp z o.o
Al. T. Kościuszki 103/105,   ​90-441 Łódź
​KRS: 0000482413  |  NIP: 7252071546


ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa, kontrole GIODO prawo w medycynie, radca prawny, kancelaria prawna kursy i szkolenia dla lekarzy strony internetowe, projektowanie www dokumentacja medyczna, komputer w gabinecie lekarskim, oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego